Washington DC
Virginia| Maryland

เริ่มต้นที่ $595 ต่อเดือน

มาเรียนภาษาเตรียมความพร้อมเข้ามหาลัยอย่างสนุกสนานไปกับสถาบัน LADO International Institute กันเถอะ!!

เพียงเรียนจบโครงการ 10 ระดับของ LADO ด้วยเกณฑ์คะแนนที่กำหนดก็จะสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยพันธมิตรของ LADO กว่า 19 มหาวิทยาลัย และ 900 สาขาวิชา ได้โกยไม่ต้องสอบ TOEFL หรือ IELTS เลย อีกทั้งยังมีการให้ความช่วยเหลือในการสมัครอย่างใกล้ชิดจากที่ปรึกษาของทาง LADO และด้วยโปรแกรมเตรียมความพร้อมของ LADO นักเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะภาษาเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยในอเมริกาได้ภายในเวลาประมาณหนึ่งปีหรือเร็วกว่านั้น!

 

 

 

 

 

 

 

ราคาต่อเดือน

Washington DC | Virginia | Maryland

Morning: จ-ศ 9.00-13.55 น | $765 ต่อเดือน

Afternoon: จ-ศ 14.00-17.46 น | $595 ต่อเดือน (Virginia Only)

Evening: จ-ศ 18.00-21.46 น | $595 ต่อเดือน

OHIO (Baldwin Wallace University)

Morning: จ-ศ 9.00-14.45 น | $980 ต่อเดือน

Afternoon: จ-ศ 12.00-17.15 น | $980 ต่อเดือน

ค่าสมัคร: $75

มี partner กับมหาลัยต่างๆมากมาย สอบเข้าได้โดยไม่ต้องสอบ TOEFL หากทำคะแนนได้ตามกำหนด

ราคาเป็นกันเอง

มี class หลายช่วงเวลาให้เลือกเรียนตามความสะดวก

เดินทางสะดวกทั้งรถเมล์และรถไฟฟ้า